FANDOM


Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wiki Yugioh tiếng Việt
Tên thường Wikia Yu-Gi-Oh!
Địa chỉ URL vi.yugioh.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết 4262
Lịch sử
Thành lập 27 tháng 8 năm 2013
Sáng lập viên Huykaiba
Bảo quản viên
hoạt động
Huykaiba (hành chính viên)
Chueng
Jeies
Trần Khánh
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 818469
Chủ điểm Truyện tranh
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png /YGOVNWikia
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên