FANDOM


Wikia Shin - Cậu bé bút chì tiếng Việt
WikiaShinCauBeButChi
Tên thường Wikia Shin Việt Nam
Địa chỉ URL vi.shincaubebutchi.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết 59
Lịch sử
Thành lập 27 tháng 12 năm 2014
Sáng lập viên Nguyễn Vũ Duy Khánh
Bảo quản viên
hoạt động
Nguyễn Vũ Duy Khánh
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 1253780
Chủ điểm Truyện tranh
Thể loại Wikia
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên