FANDOM


Wikia InuYasha tiếng Việt
Wiki InuYasha tiếng Việt
Hành trình xuyên thời gian cùng Ngọc Tứ Hồn
Tên thường Wikia InuYasha
Địa chỉ URL vi.inuyasha.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Bán hoạt động
Số bài viết Trên 80
Lịch sử
Thành lập 29 tháng 1 năm 2012
Sáng lập viên Hachi ft Somo
Bảo quản viên
hoạt động
Hachi ft Somo
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 471847
Chủ điểm Truyện tranh
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Cơ sở dữ liệu thông tin về chủ đề InuYasha, manga, anime, phim, thế giới quan nội dung và các phương tiện truyền thông liên quan
Hộp thư 20px-Email_icon.png vi.inuyashawiki@gmail.com
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png /WikiaInuVN
Twitter 20px-Twitter_icon.png @inuyasha_vi
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên