FANDOM


Wikia Doraemon tiếng Việt
Wiki Doraemon tiếng Việt
Chắp cánh cho ước mơ sẽ không còn là xa xôi
Tên thường Wikia Doraemon
Địa chỉ URL vi.doraemon.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết trên 500
Lịch sử
Thành lập 9 tháng 1 năm 2012
Sáng lập viên Lưu Nguyệt Hạ Uyên
Bảo quản viên
hoạt động
Hachi ft Somo (@fandom)
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 458267
Chủ điểm Truyện tranh
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Cung cấp thông tin cập nhật về Doraemon và đem đến cho bạn đọc một thế giới tuyệt vời và nhiều niềm vui xung quanh chủ đề chú mèo máy đáng yêu.
Hộp thư 20px-Email_icon.png vi.doraemonwiki@gmail.com
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png /WikiaDoraVN
Twitter 20px-Twitter_icon.png @doraemon_vi
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên