FANDOM


Wikia Don't Starve Tiếng Việt
Wiki Dont Starve tiếng Việt
Tên thường Wikia Don't Starve
Địa chỉ URL vi.dont-starve-game.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Đang hoạt động
Số bài viết trên 600
Lịch sử
Thành lập 1 Tháng 12 Năm 2013
Sáng lập viên Amanitadesign
Bảo quản viên
hoạt động
Amanitadesign
Speeds1997
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 876637
Chủ điểm Trò chơi
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Một bách khoa toàn thư viết về mọi thứ liên quan đến chương trình Don't Starve, một game sinh tồn tưởng tượng thể loại Roguelike phát hành bởi Klei Entertainment vào ngày 23 tháng Tư, 2013.
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên