FANDOM


Wikia Digimon tiếng Việt
Wiki Digimon tiếng Việt
Thế giới kỹ thuật số của chúng ta, chỗ dựa niềm tin cho những ước mơ
Tên thường Wikia Digimon
Địa chỉ URL vi.digimon.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Bán hoạt động
Số bài viết 61
Lịch sử
Thành lập 9 tháng 7 năm 2010
Sáng lập viên Baotin
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 135896
Chủ điểm Truyền hình
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Hộp thư 20px-Email_icon.png vi.digimonwiki@gmail.com
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên