FANDOM


Wikia Bungou to Alchemist tiếng Việt
Wiki BunAl tiếng Việt
Dẫu linh hồn này có tan thành tro bụi, cảm xúc này sẽ mãi chẳng tàn phai
Tên thường Wikia BunAl
Tên gọi khác BunAl Vietnamese Wiki
Địa chỉ URL vi.bungo.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Hoạt động
Số bài viết Trên 420
Lịch sử
Thành lập 18 tháng 12 năm 2016
Sáng lập viên Rakumei (aka Đen hay Đoen)
Bảo quản viên
hoạt động
Wagahaiiiiiii (aka Sếc) (Hành truýnh viên)
Lynnellet (aka Lynn) (Quản trị viên)
Dữ liệu wiki
Chủ điểm Game
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Hướng dẫn một số thông tin Tiếng Việt để giúp những người không rành tiếng Nhật có trải nghiệm tốt hơn khi chơi game, cũng như am hiểu hơn về văn hóa nước Nhật cùng sự tinh tế hấp dẫn game đem lại.
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.