FANDOM


Wikia Anime Manga tiếng Việt
Tên thường Wikia AniMeManga
Địa chỉ URL vi.anime.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Đang hoạt động
Số bài viết trên 7
Lịch sử
Thành lập 16 tháng 1 năm 2012,tái lập 10 tháng 9 năm 2016
Sáng lập viên Vuongla
Bảo quản viên
hoạt động
Phatla259
Blade Dragonwave
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 390527
Chủ điểm Anime
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích AnimeManga là chỉ một kiểu người, kì quái, làm bạn những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì, đặc biệt là anime (hoạt hình), manga (truyện tranh), hay game (trò chơi điện tử).
Hộp thư 20px-Email_icon.png viwikia.anime.wikia.com
Fanpage Facebook 20px-Facebook_icon.png [https://www.facebook.com/Wikia-văn-hóanghệ-thuật-1800008743550745/?fref=ts Facebook /Facebook]
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên