FANDOM


Update: September 1st, 2011 (Translate by Gà Con Tập Chơi)

Chính sách của Wikia! Đây là khuyến cáo của Wikia được sử dụng trên mọi Wikia cá nhân.
Khuyến khích nên đọc:
Hướng dẫn chung · Chính sách về tán gẫu · Trang thành viên
Chính tả và ngữ pháp · Giữ thiện ý

Đây là hướng dẫn chung của chúng tôi cho các thành viên cộng đồng và bảo quản viên tại Wikia Tiếng Việt. Những hướng dẫn này được quản lý bởi nhân viên Wikia, vì vậy xin vui lòng liên hệ với họ với bất kỳ câu hỏi hoặc đề nghị. Sửa đổi vui vẻ!

Nguyên tắc Cộng đồng

Wikia Tiếng Việt hầu như cho phép bạn gặp gỡ với các thành viên cộng đồng Wikia khác để nói về wiki của bạn, tìm hiểu về những gì đang xảy ra tại Wikia chúng tôi, và tìm được sự giúp đỡ. Dưới đây là một số hướng dẫn chung chúng tôi yêu cầu các thành viên cộng đồng của chúng tôi để tham gia dự án cộng tác viên Wikia Tiếng Việt:

Hãy dũng cảm! Đừng sợ để bắt đầu. Bất cứ ai cũng có thể tự do chỉnh sửa một wiki, vì vậy bắt đầu cho ý kiến, tạo chủ đề diễn đàn mới, và viết bài đăng trên blog.

Thực hành cởi mở và giữ các thiện ý! Từ cộng đồng Wikia Tiếng Việt thành lập từ 2011 cho tới bây giờ bất cứ ai đóng góp vào, mọi người dùng đều có kiến thức và trình độ tạo nên một Wikia trong sạch. Chúng tôi cho rằng hầu hết những biên tập viên trên một wiki đang cố gắng để cải thiện chu đáo, không ai làm tổn thương nó. Nếu điều này là không đúng sự thật và vấn đề giải quyết, một dự án wiki sẽ được cam chịu từ đầu. Nếu bạn nghĩ rằng có một vấn đề cần được giải đáp, tốt nhất là yêu cầu những người dùng tham gia và hội ý về vấn đề này trước, sau đó thực hiện các bước bổ sung nếu cần thiết.

Đóng góp vào những trang bạn tìm thấy hữu ích. Tại cộng đồng Wikia Tiếng Việt, chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các wikia, chia sẻ thông tin về Wikia, và tìm hiểu cho nhau. Bạn có thể tìm thấy các đề mục trong diễn đàn Bàn thảo luận, trợ giúp và blog của chúng tôi, trong đó cung cấp một số hướng dẫn khởi đầu cho một cộng sự có thể muốn thảo luận trên wiki này. Hãy nhớ rằng, mặc dù những gì quan trọng đối với một số người dùng nhưng có thể là không quan trọng lắm với tất cả mọi người, vì vậy nếu bạn tìm thấy một cuộc trò chuyện bạn không quan tâm, chỉ tập trung sự chú ý của bạn về chủ đề khác.

Tốt bụng và tôn trọng người khác. Thân thiện là đức tính đi qua một chặng đường khá là dài, không có vấn đề nào nhỏ mà bạn đang có. Chào hỏi người khác, chào mừng người dùng tham gia, cung cấp sự giúp đỡ khi bạn có thể, và yêu cầu những người khác giúp bạn nếu bạn cần hỗ trợ. Là tốt đẹp và trân trọng những người liên quan rất có thể sẽ đi đến sự phát triển và thành công của cộng đồng Wikia Tiếng Việt này. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là hãy nhớ rằng người dùng mà bạn đang nói đến là một con người thực tế, không phải là một màn hình máy tính, vì vậy đối xử với người như bạn mong nếu bạn đã nói chuyện với họ phải đối mặt với cái xưng cái tôi.

Không nên gây rối, công kích cá nhân. Khi chúng ta trêu chọc, quấy phá hay công kích một người nào đó được coi là một hành động thiếu giáo dục và đạo đức. Điều này sẽ xảy ra phá hoại và thư rác.

Tuyên truyền từ! Một cộng đồng chỉ là mạnh mẽ hơn tất cả các thành viên của nó. Các chi tiết bên trong có sự mạnh mẽ hơn (và thành công hơn), nó sẽ trở thành một quy mô rộng lớn. Vì vậy, mời bạn bè của bạn và Wikians khác, những người có thể chuyên tâm trong cộng đồng Wikia Tiếng Việt để bắt đầu dành thời gian ở đây, và cung cấp cho họ lời khuyên về cách để có được nhiều nhất của kinh nghiệm của họ.

Yêu cầu sự cầu giúp và giúp đỡ. Nếu bạn không rõ hoặc cần sự giúp đỡ, chỉ cần hỏi với tất cả mọi người, bạn bè! Có rất nhiều câu trả lời hữu ích ở đây, bao gồm cả trang của chúng tôi giúp bạn, diễn đàn bàn thảo luận, bảo quản viên và nhân viên. Hỗ trợ trực tuyến cũng có thể có sẵn trên Wikia Chat. Không có câu hỏi nào là quá nhỏ!