Wikia

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Trang Chính

Thảo luận0
91trang trên
Wikia cộng đồng

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 19 tháng 11, 2014

  ngày 19 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Những sửa đổi thêm dành cho JavaScript trong giao diện Monobook. Lưu ý: Sửa đổi này đang hoạt động.

  Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phá…


  Chi tiết >
 • 0
  MtaÄ

  Xin chào wiki! Chúng tôi trân trọng thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Cộng đồng Wikia tiếng Việt chính thức trở thành trung tâm hỗ trợ cho mọi thành viên wiki sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt!

  Chúng tôi và các thành viên của mình đã xây dựng một số nền tảng sẵn có để giúp trang wikia cộng đồng này trở thành nguồn dữ liệu hữu ích đối với những người dùng tiếng Việt. Chúng tôi đã địa phương hóa một vài các trang trợ giúp, và bạn có thể xem tại bàn giúp đỡ. Bạn được hoan nghênh giúp chúng tôi hoàn…

  Chi tiết >
 • 1
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 12 tháng 11, 2014

  ngày 15 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài yếu tố biểu hiện của JavaScript được cải thiện sau khi tải một trang. Ví dụ: thư viện ảnh mới trên các luồng Diễn đàn và Tường tin nhắn, các hộp bảng đóng mở tro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 5 tháng 11, 2014

  ngày 9 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một đoạn mã lập trình sẽ được kích hoạt để sửa đổi vấn đề về việc ngăn chặn khôi phục hồi âm trên tường và diễn đàn. Đoạn mã này đã được khởi động.
  • Vấn đề Thành viên:Wikia…

  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee


  Trong vài tháng qua chúng tôi đã làm việc cật lực để tạo ra giao diện thư viện ảnh mới, và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu với mọi người cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, thư viện ảnh mới đã có mặt trong mục Phòng thí nghiệm tại Tính năng wiki và đang chờ bạn kích hoạt.


  Mục tiêu của chúng tôi khi thiết kế giao diện mới này là:

  • Tăng cường sự tham gia của người đọc đối với hình ảnh và thư viện ảnh. Chúng tôi tin rằng sự tham gia này có thể được cải thiện thông qua tiêu chuẩn trình bày bộ sưu tậ…


  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Chào các wikian!

  Đã qua vài tháng kể từ khi nâng cấp lên Trình soạn thảo trực quan và cũng có nhiều vấn đề xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó. Hiện tại đây, tôi sẽ mang đến cho các bạn những cập nhật về những cải thiện gần đây, tin tức về những thay đổi mới cũng như kế hoạch tương lai về Trình soạn thảo trực quan của chúng tôi.


  Trong bốn tháng vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng công cụ bản mẫu, đảm bảo hiển thị tất cả các trường tham số theo một thứ tự trực quan, thêm bộ lọc và cho phép c…


  Chi tiết >
 • 5
  Rémy Lee

  Bản đồ Wikia

  ngày 11 tháng 9 năm 2014 bởi Rémy Lee


  Xin chào các Wikian!

  Chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm tính năng mới, đó là Bản đồ Wikia.

  Với Bản đồ Wikia, bạn và cộng đồng có thể tạo ra những bản đồ tương tác để làm nổi bật cho nội dung bài viết của mình với hiệu ứng trực quan và dễ chia sẻ, cung cấp chiều sâu cho những địa điểm, những nhân vật và những sự vật mà bạn yêu thích.

  Bản đồ Wikia được thiết kế độc đáo để bạn có thể vẽ lên bản đồ ở cả thế giới tưởng tượng và thế giới thực tế, bao gồm mọi thứ từ trò chơi điện tử cho đến những áp ph…


  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 19 tháng 11, 2014

  ngày 19 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Những sửa đổi thêm dành cho JavaScript trong giao diện Monobook. Lưu ý: Sửa đổi này đang hoạt động.

  Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phá…


  Chi tiết >
 • 1
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 12 tháng 11, 2014

  ngày 15 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài yếu tố biểu hiện của JavaScript được cải thiện sau khi tải một trang. Ví dụ: thư viện ảnh mới trên các luồng Diễn đàn và Tường tin nhắn, các hộp bảng đóng mở tro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 5 tháng 11, 2014

  ngày 9 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một đoạn mã lập trình sẽ được kích hoạt để sửa đổi vấn đề về việc ngăn chặn khôi phục hồi âm trên tường và diễn đàn. Đoạn mã này đã được khởi động.
  • Vấn đề Thành viên:Wikia…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 29 tháng 10, 2014

  ngày 1 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Thư viện ảnh mới đã có thể hiển thị một cách chuẩn xác trong Trình soạn thảo trực quan.
  • Vấn đề về việc những hình ảnh đã được tải lên ở đầu tháng 10 hiển thị liên kết hỏn…

  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 19 tháng 11, 2014

  ngày 19 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Những sửa đổi thêm dành cho JavaScript trong giao diện Monobook. Lưu ý: Sửa đổi này đang hoạt động.

  Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phá…


  Chi tiết >
 • 0
  MtaÄ

  Xin chào wiki! Chúng tôi trân trọng thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Cộng đồng Wikia tiếng Việt chính thức trở thành trung tâm hỗ trợ cho mọi thành viên wiki sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt!

  Chúng tôi và các thành viên của mình đã xây dựng một số nền tảng sẵn có để giúp trang wikia cộng đồng này trở thành nguồn dữ liệu hữu ích đối với những người dùng tiếng Việt. Chúng tôi đã địa phương hóa một vài các trang trợ giúp, và bạn có thể xem tại bàn giúp đỡ. Bạn được hoan nghênh giúp chúng tôi hoàn…

  Chi tiết >
 • 1
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 12 tháng 11, 2014

  ngày 15 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài yếu tố biểu hiện của JavaScript được cải thiện sau khi tải một trang. Ví dụ: thư viện ảnh mới trên các luồng Diễn đàn và Tường tin nhắn, các hộp bảng đóng mở tro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 5 tháng 11, 2014

  ngày 9 tháng 11 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một đoạn mã lập trình sẽ được kích hoạt để sửa đổi vấn đề về việc ngăn chặn khôi phục hồi âm trên tường và diễn đàn. Đoạn mã này đã được khởi động.
  • Vấn đề Thành viên:Wikia…

  Chi tiết >

thêm...

Gettingstarted vi.png
Contributing vi.png
Communitymanagement vi.png
Advanced vi.png
Tham gia
20140811145450%21Wiki-wordmark.pngNơi để nhận sự hỗ trợ từ Wikia cho ngôn ngữ tiếng Việt
Cc icons forum.png Cc icons help.png

Chào mừng đến với cộng đồng Wikia tiếng Việt! Tại đây ban có thể gặp gỡ với những thành viên cộng đồng Wikia khác để trò chuyện về wiki mà bạn đang tham gia, tìm kiếm trợ giúp, và học hỏi, tìm hiểu nhiều điều bổ ích.

Forums icon.png

Diễn đàn cộng đồng

Diễn đàn cộng đồng là nơi tốt nhất để cho lời khuyên và nhận sự hỗ trợ cho những thắc mắc và câu hỏi.


Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên