Wikia

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Trang Chính

Thảo luận0
84trang trên
Wikia cộng đồng

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 22 tháng 10, 2014

  ngày 23 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Hình ảnh từ kho cơ sở dữ liệu dùng chung đã khả dụng trên thư viện ảnh mới.
  • Tải lên một phiên bản mới cho hình ảnh sẽ không còn hiện tượng phiên bản cũ hiển thị trên Chro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 15 tháng 10, 2014

  ngày 17 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài thành viên nhận được lỗi từ tính năng thành tích khi cố gắng xem trang thành viên của họ. Sự chỉnh sửa này đang hoạt động
  • Hộp thả thông báo bị hỏng ở chế độ Monobo…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee


  Trong vài tháng qua chúng tôi đã làm việc cật lực để tạo ra giao diện thư viện ảnh mới, và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu với mọi người cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, thư viện ảnh mới đã có mặt trong mục Phòng thí nghiệm tại Tính năng wiki và đang chờ bạn kích hoạt.


  Mục tiêu của chúng tôi khi thiết kế giao diện mới này là:

  • Tăng cường sự tham gia của người đọc đối với hình ảnh và thư viện ảnh. Chúng tôi tin rằng sự tham gia này có thể được cải thiện thông qua tiêu chuẩn trình bày bộ sưu tậ…


  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 8 tháng 10, 2014

  ngày 9 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Thanh danh mục toàn cầu đã cập nhật sẽ không còn che phủ phần trên của một số hộp hội thoại.
  • Tải các hình ảnh bản đồ đôi lúc thất bại trên Internet Explorer 11.
  • Trên một v…

  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee


  Trong vài tháng qua chúng tôi đã làm việc cật lực để tạo ra giao diện thư viện ảnh mới, và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu với mọi người cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, thư viện ảnh mới đã có mặt trong mục Phòng thí nghiệm tại Tính năng wiki và đang chờ bạn kích hoạt.


  Mục tiêu của chúng tôi khi thiết kế giao diện mới này là:

  • Tăng cường sự tham gia của người đọc đối với hình ảnh và thư viện ảnh. Chúng tôi tin rằng sự tham gia này có thể được cải thiện thông qua tiêu chuẩn trình bày bộ sưu tậ…


  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Chào các wikian!

  Đã qua vài tháng kể từ khi nâng cấp lên Trình soạn thảo trực quan và cũng có nhiều vấn đề xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó. Hiện tại đây, tôi sẽ mang đến cho các bạn những cập nhật về những cải thiện gần đây, tin tức về những thay đổi mới cũng như kế hoạch tương lai về Trình soạn thảo trực quan của chúng tôi.


  Trong bốn tháng vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng công cụ bản mẫu, đảm bảo hiển thị tất cả các trường tham số theo một thứ tự trực quan, thêm bộ lọc và cho phép c…


  Chi tiết >
 • 5
  Rémy Lee

  Bản đồ Wikia

  ngày 11 tháng 9 năm 2014 bởi Rémy Lee


  Xin chào các Wikian!

  Chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm tính năng mới, đó là Bản đồ Wikia.

  Với Bản đồ Wikia, bạn và cộng đồng có thể tạo ra những bản đồ tương tác để làm nổi bật cho nội dung bài viết của mình với hiệu ứng trực quan và dễ chia sẻ, cung cấp chiều sâu cho những địa điểm, những nhân vật và những sự vật mà bạn yêu thích.

  Bản đồ Wikia được thiết kế độc đáo để bạn có thể vẽ lên bản đồ ở cả thế giới tưởng tượng và thế giới thực tế, bao gồm mọi thứ từ trò chơi điện tử cho đến những áp ph…


  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 22 tháng 10, 2014

  ngày 23 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Hình ảnh từ kho cơ sở dữ liệu dùng chung đã khả dụng trên thư viện ảnh mới.
  • Tải lên một phiên bản mới cho hình ảnh sẽ không còn hiện tượng phiên bản cũ hiển thị trên Chro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 15 tháng 10, 2014

  ngày 17 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài thành viên nhận được lỗi từ tính năng thành tích khi cố gắng xem trang thành viên của họ. Sự chỉnh sửa này đang hoạt động
  • Hộp thả thông báo bị hỏng ở chế độ Monobo…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 8 tháng 10, 2014

  ngày 9 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Thanh danh mục toàn cầu đã cập nhật sẽ không còn che phủ phần trên của một số hộp hội thoại.
  • Tải các hình ảnh bản đồ đôi lúc thất bại trên Internet Explorer 11.
  • Trên một v…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 1 tháng 10, 2014

  ngày 1 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  Một số cải thiện tiếp tục được nâng cấp cho công cụ bản mẫu của Trình soạn thảo trực quan:

  • Chèn thêm bản mẫu mới sẽ hiển thị các gợi ý những bản mẫu thường được sử dụng n…

  Chi tiết >

thêm...

 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 22 tháng 10, 2014

  ngày 23 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Hình ảnh từ kho cơ sở dữ liệu dùng chung đã khả dụng trên thư viện ảnh mới.
  • Tải lên một phiên bản mới cho hình ảnh sẽ không còn hiện tượng phiên bản cũ hiển thị trên Chro…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 15 tháng 10, 2014

  ngày 17 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Một vài thành viên nhận được lỗi từ tính năng thành tích khi cố gắng xem trang thành viên của họ. Sự chỉnh sửa này đang hoạt động
  • Hộp thả thông báo bị hỏng ở chế độ Monobo…

  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee


  Trong vài tháng qua chúng tôi đã làm việc cật lực để tạo ra giao diện thư viện ảnh mới, và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu với mọi người cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, thư viện ảnh mới đã có mặt trong mục Phòng thí nghiệm tại Tính năng wiki và đang chờ bạn kích hoạt.


  Mục tiêu của chúng tôi khi thiết kế giao diện mới này là:

  • Tăng cường sự tham gia của người đọc đối với hình ảnh và thư viện ảnh. Chúng tôi tin rằng sự tham gia này có thể được cải thiện thông qua tiêu chuẩn trình bày bộ sưu tậ…


  Chi tiết >
 • 0
  Rémy Lee

  Cập nhật kỹ thuật: 8 tháng 10, 2014

  ngày 9 tháng 10 năm 2014 bởi Rémy Lee

  Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.


  • Thanh danh mục toàn cầu đã cập nhật sẽ không còn che phủ phần trên của một số hộp hội thoại.
  • Tải các hình ảnh bản đồ đôi lúc thất bại trên Internet Explorer 11.
  • Trên một v…

  Chi tiết >

thêm...

Gettingstarted vi.png
Trợ giúp:Đóng góp
Communitymanagement vi.png
Advanced vi.png
Tham gia
20140811145450%21Wiki-wordmark.pngNơi để nhận sự hỗ trợ từ Wikia cho ngôn ngữ tiếng Việt
Cc icons forum.png Cc icons help.png

Chào mừng đến với cộng đồng Wikia tiếng Việt! Tại đây ban có thể gặp gỡ với những thành viên cộng đồng Wikia khác để trò chuyện về wiki mà bạn đang tham gia, tìm kiếm trợ giúp, và học hỏi, tìm hiểu nhiều điều bổ ích.

Forums icon.png

Diễn đàn cộng đồng

Diễn đàn cộng đồng là nơi tốt nhất để cho lời khuyên và nhận sự hỗ trợ cho những thắc mắc và câu hỏi.


Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên