Fandom

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Trợ giúp:Thông báo

351trang trên
Trung tâm Cộng đồng
Add New Page
Thảo luận0 Share

Thông báo báo cho bạn biết những tin nhắn mới trên Fandom hoặc hoạt động trên một cộng đồng nào đó. Chúng giúp bạn luôn cập nhật được các sự kiện mới nhất liên quan đến tài khoản hoặc cộng đồng của bạn. Thông báo sẽ xuất hiện ở góc phải trên hoặc góc phải dưới của màn hình, tùy theo tính năng của cộng đồng.

Hướng dẫn từng bước

Bạn sẽ tự động nhận được một thông báo ở góc phải trên cho bất kì các hoạt động nào dưới đây:

  • Một người dùng khác để lại tin nhắn cho bạn trên Tường tin nhắn của bạn trên một cộng đồng bất kì.
  • Có một bài đăng mới trên một luồng Diễn đàn mà bạn đang theo dõi.
  • Có một luồng Diễn đàn được làm nổi trên cộng đồng mà bạn đang truy cập.

Thông báo xuất hiện ở góc phải trên được sắp xếp theo tên cộng đồng. Bạn có thể tắt tất cả thông báo bằng cách chọn "Đánh dấu đã đọc tất cả" ở dưới cuối danh sách.

Message wall notifications 1.png

Bạn sẽ tự động nhận được một thông báo ở góc phải dưới cho bất kì hoạt động nào dưới đây:

Loại thông báo này có thể tắt bằng cách nhấp vào dấu "X".

Notifications.png

Đặc điểm

Thông báo Nó sẽ liên kết đi đâu? Thời hạn
Tin nhắn trên cộng đồng này hoặc một cộng đồng khác Luồng Tường tin nhắn, Trang thảo luận người dùng hoặc luồng Diễn đàn Chỉ tắt khi được tắt hoặc sau khi đã truy cập
Thông điệp cộng đồng được cập nhật Thông điệp cộng đồng trên Hoạt động wiki Có thể tắt hoặc tự động tắt sau 24 giờ
Huy hiệu thành tích mới Trang hồ sơ người dùng Có thể tắt hoặc tự động tắt sau một lần tải trang
Tin nhắn từ Nhân viên Fandom Tùy theo tin nhắn Có thể tắt

Thông báo ở góc phải dưới có cùng màu mới màu của nút, và có thể được thay đổi bởi bảo quản viên qua Thiết kế chủ đề.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên