FANDOM


Phím tắt cho phép bạn di chuyển quanh cộng đồng của bạn bằng cách sử dụng các phím đơn giản. Phím tắt không đòi hỏi sự kết hợp phức tạp - chúng chỉ đơn giản là dùng một phím duy nhất cho từng lệnh.

Sử dụng phím tắt

Với việc gõ "?" hoặc nhấp vào tùy chọn "Shortcus" trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện một hộp thoại gồm danh sách các phím tắt có sẵn. Tuy nhiên chúng không yêu cầu sử dụng các phím truy cập. Ví dụ nếu bạn nhấn dấu gạch chéo (/) sẽ di chuyển con trỏ đến hộp tìm kiếm.

Khi bạn nhấn phím "." (nhấn một lúc rồi thả ra) sẽ giúp bạn truy cập vào nhiều trang web hơn với hộp thoại Actions explore. Bạn có thể sử dụng để khám phá ra những phím tắt khác hoặc nhập kết quả tím kiếm để tiếp cận nhanh hơn.

Ví dụ bạn gõ "Isn" sẽ thu hẹp danh sách Insights, trong đó sẽ hiện ra các phím tắt (nhấn "g" cùng "s") và cung cấp một kết quả nhấn vào rồi sẽ đưa bạn đến thẳng Insights.

Ghi chú

Phím tắt chỉ sử dụng đối với người dùng đã đăng nhập, khi con trỏ chuộc đang ở trong vùng chỉnh sửa thì tính năng ney2 không hoạt động nên nó không thể can thiệp vào bài viết.

Phím tắt cổ điển

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt cổ điển sau, đó là sự kết hợp giữa ký tự vá phím truy cập được sử dụng trên trình duyệt của bạn, thông thường là Ctrl, Alt hoặc Alt+Shift.

Phím tắt chung

Phím truy cập + Hành động đích
C Trang có nội dung liên quan đến trang hiện tại
D Xóa/Khôi phục
E Sửa đổi trang
F Đặt con trỏ vào ô tìm kiếm
G Hoạt động wiki
H Lịch sử
L Danh sách theo dõi
M Di chuyển trang
N Trang thảo luận thành viên
R Thay đổi gần đây
S Biên tập viên thứ cấp
T Trang tán gẫu hay bài viết thảo luận
W Theo dõi/Ngưng theo dõi
X Trang ngẫu nhiên
Z Trang chính
. Trang sơ khởi
= Khóa/Mở khóa

Phím tắt cho biên tập viên

VisualEditor
Phím truy cập + Hành động đích
S Lưu trang
[ Mã nguồn thoại mở

Lưu ý: Danh sách đầy đủ của các phím tắt trong VisualEditor có thể được tìm thấy trong menu cài đặt.

Soạn thảo cổ điển
Phím truy cập + Hành động đích
E Xem thử
I Sửa hộp kiểm nhỏ
S Lưu trang
V Xem thay đổi
, Con trỏ trong hộp sửa đổi

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.