Fandom

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Trợ giúp:Màu sắc

Tiếng Việt

Trợ giúp:Màu sắc

358trang trên
Trung tâm Cộng đồng
Add New Page
Thảo luận0 Share

Màu sắc là một công cụ hoàn hảo để làm nổi bật cho cộng đồng của bạn tốt hơn phù hợp với chủ đề của Fandom của bạn.

Từng bước

Mã màu HTML

Đặc tính HTML 4.01 đã quy định 16 màu được đặt mã màu, như sau (tên được quy định dưới đây được phân biệt dạng chữ; bảng được sắp xếp theo thứ tự alphabet):

Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân
Xanh Lơ #00FFFF Xanh lục #008000 Lam sẫm #000080 Bạc #C0C0C0
Đen #000000 Xám #808080 Ô liu #808000 Mòng két #008080
Xanh lam #0000FF Xanh lá cây #00FF00 Tía #800080 Trắng #FFFFFF
Hồng sẫm #FF00FF Hạt dẻ #800000 Đỏ #FF0000 Vàng #FFFF00

16 màu trên cũng được quy định như sRGB và được liệt kê trong 3.0 HTML.

Màu huỳnh quang

Màu sắc neon là một loại điển hình của màu sắc có thể phát sáng trên một số trang tùy thuộc vào màu được sử dụng trong chủ đề thông qua Thiết kế chủ đề.

Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân Màu Mã thập lục phân
Rainshower #C9FFE5 Screamin' Green #66FF66 Blizzard Blue #A3E3ED
Purple Pizzazz #FE4EDA Psychedelic Purple #FA00FF Electric Violet #8B00FF
Harlequin #3FFF00 Sunglow #FFCC33 Bubbles #E7FEFF
Electric Lime #CCFF00 Razzle Dazzle Rose #FF33CC Snowy Mint #D6FFDB
Electric Purple #BF00FF Flamingo Pink #FF66FF Hot Magenta #FF00CC
Infra Red #FF496C Neon Carrot #FFA343 Laser Lemon #FFFF66
Chartreuse Yellow #DFFF00 Phlox #DF00FF Shocking Pink #FC0FC0
Veronica #A020F0

Mã màu X11

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên