FANDOM


Bạn có thể di chuyển một trang để đổi tên bài viết của trang đó. Có rất nhiều lý do để bạn di chuyển một trang, bao gồm:

 • Tiêu đề được đặt sai chính tả.
 • Tiêu đề không tuân theo quy ước đặt tên của wiki
 • Phạm vi bài viết được thu hẹp, mở rộng hoặc thay đổi.

Bước thực hiện

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi đến trang bạn muốn đổi tên.
 • Nhấp vào mũi tên đi xuống ở bên cạnh nút "Sửa đổi" để hiện ra menu rồi nhấp vào mục "Di chuyển".
 • Bạn sẽ thấy một hộp thoại mà bạn có thể nhập tên mới cho trang.
 • Nhập tên mới cho trang kèm theo lý do thích hợp vào hộp thoại trên.
 • Chọn nếu bạn muốn di chuyển luôn các trang thảo luận và các trang con (do bạn tạo ra) của trang chính.
 • Chọn nếu bạn muốn theo dõi trang này.
 • Nhấp vào nút "Di chuyển" và trang sẽ được đổi tên mới.
 • Bạn sẽ được di chuyển đến trang có tên mới kèm theo bảng thông báo màu xanh ở phía trên cùng cho thấy bạn đã di chuyển trang thành công.

Di chuyển đến một trang có sẵn

 • Nếu bạn muốn xóa trang hiện tại, bạn cần phải thông báo cho bảo quản viên trên wiki của bạn.
 • Nếu không, bạn phải nhập một tiêu đề khác cho bài viết cần di chuyển.
 • Bạn sẽ nhận được bảng thông báo màu xanh ở phía trên cùng cho thấy bạn đã di chuyển trang thành công kèm theo tạo ra một trang đổi hướng từ trang cũ đến trang mới.
 • Nếu bạn là bảo quản viên, bạn có thể tùy chọn vô hiệu hóa tự đông khi đổi tên trang và không để lại nội dung gì trên trang ban đầu.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi nên di chuyển/đổi trên trang thay vì tạo một trang mới?
Chức năng di chuyển trang giúp giữ lại lịch sử của bài viết trước và sau khi di chuyển trong một vị trí, để những thành viên đóng giúp nhận được sự uy tín theo yêu cầu của các điều khoảng trong giấy phép sử dụng tại Fandom. Việc Duy chuyển văn bản ra một trang và dán chúng trong một trang mới gây ra sự thất thoát có thể biết trước.
Làm sao để lùi lại tên trước khi di chuyển?
Khi một trang đã được di chuyển, một liên kết "Hoàn tác" sẽ xuất hiện bên cạnh nó trong Thay đổi gần đây cho phép thay đổi được hoàn tác.
Kỷ lục nào choo việc di chuyển trang?
Tất cả các trang được đổi tên sẽ được lưu lại trong Đặc biệt:Nhật trình/Di chuyển và sẽ được hiển thị ngay trong lịch sử của bài viết đó, nàm nắm ở phía dưới mục "Di chuyển" của trang đó. Hoàn nguyễn các liên kết được hiển thị trong nhật trình, tuy nhiên việc này chỉ dành cho Bảo quản viên ở một số wiki.
Một trang được đổi tên có lượt thích trên Facebook sẽ như thế nào?
Trang đó sẽ hiển hị tên cũ một thời gian rồi đổi qua tên mới.
Giao diện hoặc công cụ soạn thảo của tôi không tương thích với di chuyển trang.
Bạn nên sủ dụng Đặc biệt:Di Chuyển/mục tiêu để đổi tên trang mục tiêu.

Chỉ có bảo quản viên mới có thể di chuyển cho kho gian tên Tập tin và bất kì ai đều có thể di chuyển các thể loại qua tên mới.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.