FANDOM


Bảo vệ trang là một công cụ giới hạn cho thành viên khi sửa đổi. Bảo quản viên sử dụng công cụ này để khóa trang và gỡ khóa trang khi cần thiết.

Sử dụng

Đa số các trang wiki tiếng Việt sẽ không được bảo vệ để khuyến khích tất cả người dùng tham gia.

Những phương cách này bạn có thể dùng để:

  • Bảo vệ những trang thoát khỏi những kẻ phá hoại "độc nhất vô nhị", nhất là Trang Chính, nó có thể gây bắt mắt cho thành viên khác nhìn và sửa đổi.
  • Duy trì tính toàn vẹn của Wordmark và Favicon của trang web.
    • Giải thích: Dù thành viên thông thường không phải bảo quản viên để thiết kế chủ đề, nhưng họ sẽ vào được không gian tập tin của chủ đề đó và có thể sửa lại một cách táo tợn.
  • Bảo vệ các chính sách cộng đồng đã đặt.
  • Các bản mẫu đều có chứa mã phức tạp hoặc cần thiết cho một wiki cụ thể.

Các bước hướng dẫn

Mức độ khóa

Có bốn mức độ khóa trang

  • Khóa Semi: Khóa để ngăn không cho thành viên vô danh đến sửa đổi, trừ thành viên đăng nhập và bảo quản viên.
  • Khóa Full: Khóa để ngăn không cho bất kỳ thành viên sửa đổi trừ bảo quản viên.
  • Khóa theo tầng: Dùng để khóa hàng loạt những trang nào được nhúng vào trang đó,
  • Khóa Move: Ngăn không cho di chuyển trang trừ bảo quản viên.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi khác

Trợ giúp và phản hồi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên