FANDOM


Bảng điều khiển admin.png

Thẻ Tổng quát của Bảng điều khiển

Bảng điều khiển bảo quản viên là không gian trung tâm chứa những công cụ quan trọng nhất của bảo quản viên. Những trang đặc biệt được tích hợp tại đây để Bảng điều khiển trở thành nơi dành cho các bảo quản viên và sáng lập viên dễ dàng tinh chỉnh và theo dõi wiki của mình.

Truy cập bảng điều khiển

Bảng điều khiển đều có trên tất cả wiki mà bạn đã sáng lập hoặc bạn là bảo quản viên.

Bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào liên kết "Bảo quản viên" trên Thanh công cụ ở dưới cuối màn hình hoặc vào trang Đặc biệt:Bảng điều khiển. Tuy nhiên, những người dùng không có quyền bảo quản viên nếu truy cập sẽ chỉ thấy một trang trắng.

Cách hoạt động

Các công cụ quan trọng thường được sử dụng được hiển thị bên thẻ "Tổng quan". Các liên kết sau sẽ chỉ đến các trang trợ giúp ứng với từng chức năng.

Wiki
Thiết kế chủ đề - nhanh chóng và dễ dàng thiết kế giao diện cho wiki của bạn.
Thay đổi gần đây - theo dõi hoạt động gần đây của cộng đồng.
Danh mục - sửa đổi thanh danh mục ở đầu wiki.
Tính năng wiki - bật và tắt các tính năng wiki.
CSS - tùy chỉnh chủ đề nâng cao thông qua CSS.
Cộng đồng
Danh sách thành viên - xem danh sách thành viên trên wiki của bạn.
Quyền thành viên - cấp (và hủy) quyền cho thành viên trên cộng đồng của bạn.
Góc cộng đồng
Trợ giúp - truy cập các trang trợ giúp của Fandom.
Nội dung
Tất cả thể loại - xem danh sách đầy đủ tất cả thể loại trên wiki của bạn.
Tạo trang, Thêm hình ảnh, Thêm đoạn phim, Thêm một bài blog - nhanh chóng thêm nội dung cho wiki của bạn.
Thêm nhiều ảnh - tải lên nhiều ảnh cùng một lúc.

Thẻ "Nâng cao" sẽ chứa những trang đặc biệt còn lại trên wiki, các trang này còn có thể tìm thấy trên Đặc biệt:Trang đặc biệt.

Thống kê nhanh

Thống kê nhanh nằm bên phải của Bảng điều khiển. Tại đây bạn có thể theo dõi những số liệu của wiki trong 7 ngày gần đây: Lượt xem, Sửa đổi, Hình ảnh đã tải lên.

Trợ giúp và phản hồi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên