Fandom

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Cộng đồng Wikia Tiếng Việt

Trợ giúp:Bảng

351trang trên
Trung tâm Cộng đồng
Add New Page
Thảo luận0 Share

Bảng là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tổ chức bài viết của mình trong khâu hiển thị nội dung, đặc biệt là dữ liệu, số liệu, hay những thông tin liên quan khác. Bảng có thể được tạo lập trong chế độ trực quan của trình soạn thảo hoặc thông qua mã wiki.

Các bước tiến hành

Để tạo bảng, nhấp vào bút Table button vi.png ở bên phần dãy phải của chế độ trực quan.

Edit toolbar table highlighted vi.png

Nhấp vào nút Bảng.

 1. Trong chế độ soạn thảo, nhấp vào nút bảng trong mục "Chèn" trong thanh công cụ.
 2. Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra, cho phép bạn tùy chỉnh các trường thuộc tính mà bạn mong muốn cho bảng của mình.
  Table properties vi.png

  Lập thuộc tính cho bảng.

 3. Một khi bạn nhấn Đồng ý, bảng sẽ hiện ra trong văn bản của bạn. Bạn có thể nhập nội dung vào.
 4. Khi bạn cần sửa đổi các trường thuộc tính bảng, chỉ đơn giản là nhấp chuột phải, và tạo ra thay đổi phù hợp theo ý bạn.
  Table editor vi.png

  Nhấp chuột phải để sửa đổi.

Trong chế độ mã nguồn

Nếu bạn là một biên tập viên thành thạo, bạn có thể tạo bảng trong chế độ mã nguồn bằng cách tham khảo qua mẫu ví dụ: Trợ giúp:Mã wiki/bảng. Thông qua mã wiki, bạn có thể:

 • Tạo bảng với phân loại theo cột và đóng mở.
 • Căn dọc ô và hàng.
 • Mở rộng các ô, các cột và các hàng.
 • Tô màu nền cho các ô, hàng, viền hoặc toàn bộ bảng với CSS.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên