FANDOM


ℹ️️

Tính năng này đã bị phản đối

Thông tin

Tính năng mở rộng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trên Đặc biệt:Tính năng wiki.

Bản đồ Wikia cho phép người dùng tạo nên những bản đồ tương tác cho những địa điểm, hình ảnh thế giới thực hoặc thế giới hư cấu. Những dấu ghim bản đồ có thể được thêm vào, sửa đổi và tùy chỉnh bởi cộng đồng và hình thành nên kinh nghiệm tạo lập bản đồ phong phú. Những bản đồ này cũng có thể được nhúng vào trong các bài viết trên wiki hoặc các trang web bên ngoài.

Khởi động

 • Nếu bạn là một bảo quản viên, bạn có thể kích hoạt bản đồ thông qua Tính năng wiki trên bảng điều khiển Bảo quản viên. Bản đồ Wikia đặt tại mục Phòng thí nghiệm.
  • Nếu bạn là thành viên không có quyền bảo quản viên, bạn nên gửi một bản kiến nghị đến các bảo quản viên trên wiki của mình, hoặc đăng vào diễn đàn nơi đó với yêu cầu kích hoạt tính năng bản đồ trên cộng đồng của mình. Bạn cũng có thể gửi thư yêu cầu đến chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.
 • Đi đến Đặc biệt:Bản đồ (tiếng Anh là Special:Maps) trên wiki của mình và xem tất cả những bản đồ đã được tạo ra, hoặc tạo một bản đồ mới.
Một ví dụ về trang Đặc biệt:Bản đồ cùng một loạt những bản đồ ví dụ có thể được tìm thấy tại wiki thử nghiệm Bản đồ Wikia, maps.wikia.com/wiki/Special:Maps. Bạn có thể thử nghiệm tính năng bản đồ trên trang wikia này bất cứ lúc nào bạn muốn.

Tạo bản đồ

 • Để tạo bản đồ, nhấp vào nút "Tạo bản đồ".
 • Bạn sẽ có sự lựa chọn giữa bản đồ thực tế và bản đồ tùy chọn.
Tao ban do

Bản đồ thực tế

Ban do thuc te
 • Nếu bạn chọn bản đồ thực tế, bạn chỉ được yêu cầu thêm là đặt tên cho bản đồ.
 • 'Bản đồ thực tế' tạo nên 'Bản đồ đường sá mở' (OpenStreetMap) có khả năng tương tác, và ban đầu hiển thị toàn bộ Trái Đất. Bạn có thể phóng to nhiều hay ít theo ý muốn và thả ghim cho các địa điểm, hoặc tạo sự chú ý cho một lục địa, một quốc gia một thành phố hay thậm chí là một khu vực lân cận cụ thể.
 • Khi bạn đã đặt tên bản đồ, nhấn tiếp theo và tiếp tục tạo ra các thể loại ghim. Xem hướng dẫn về tạo thể loại ghim bên dưới.

Bản đồ tùy chọn

 • Nếu bạn chọn bản đồ tùy chọn, bạn có thể hoặc lựa chọn những bản đồ đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu được những người khác đã thêm vào, hoặc tải lên bản đồ của riêng mình trên máy tính cá nhân của bạn.
  • Những loại tệp được chấp nhận là jpg, jpeg, png hoặc gif
  • Kích thức tối ưu cho các bản đồ ít nhất phải là 2000 x 2000 pixel.
 • Một khi bạn đã chọn được hình ảnh theo ý, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho bản đồ của mình.
  • Nếu bạn tải lên bản đồ riêng từ máy tính của mình, bạn sẽ được yêu cầu thêm là đặt tên cho mẫu bản đồ ấy để những người khác có thể nhìn thấy và sử dụng lại cho những bản đồ của riêng họ nếu họ chọn mẫu bản đồ của bạn.
 • Sau khi bạn đã đặt tên bản đồ, bạn sẽ được yêu cầu tạo ra các thể loại ghim.

Tạo thể loại ghim

 • Bạn có thể tùy chỉnh các loại dấu ghim mà bạn muốn thả vào bản đồ theo từng loại mong muốn, ví dụ: lâu đài, thành phố, thủ đô, trận chiến, địa mốc tự nhiên, vân vân.
 • Bạn sẽ phải tạo ít nhất một thể loại ghim để tiếp tục tạo nên bản đồ của mình. Tuy nhiên, bạn có thể bao nhiêu loại tùy theo ý muốn của bạn.
 • Một loại ghim bao gồm ba yếu tố: biểu tượng của ghim, thể loại gốc của ghim và tiêu đề của ghim
  • Ở biểu tượng, bạn có thể để biểu tượng ghim theo mặc định, hoặc có thể tải lên từng biểu tượng mà bạn mong muốn để dùng cho mỗi loại ghim mà bạn tạo nên.
   • Hình ảnh biểu tượng phải có kích thước ít nhất 60 x 60 pixel.
   • Cũng như loại tệp bản đồ, hình ảnh biểu tượng ghim cũng phải là các loại tệp jpg, jpeg, png hoặc gif.
  • Thế loại gốc của ghim cho phép bạn chọn thể loại mà ghim thể hiện, bao gồm các loại: địa điểm, sự kiện, nhân vật, nhiệm vụ, sự vật (đồ vật) và thể loại khác. Bạn không bị bắt buộc phải chọn thể loại gốc.
  • Tiêu đề ghim là phần bắt buộc để hoàn thiện bản đồ của bạn.
 • Nhấn vào tiếp theo, và bạn đang nhìn thấy bản đồ mới tạo của mình, một bản đồ trống đơn thuần.

Làm việc với bản đồ

 • Có một hộp lọc nằm bên trái phía trên cùng với các loại ghim của bạn.
  • Bạn có thể nhấp vào từng loại để chọn hiển thị ẩn/hiện những ghim trong loại đó trên bản đồ.
  • Nhấp vào nút "Sửa đổi" để thêm hoặc xóa loại ghim theo các bước như đã trình bày ở trên.
 • Có 3 công cụ ở bên phải phía dưới. Chúng đại diện cho các nút thu nhỏ, phóng to, lấy ghim và nhúng bản đồ (từ dưới lên trên).

Độ phóng

 • Nhấp vào các nút "Phóng to" (+) hay "Thu nhỏ" (-) hoặc sử dụng nút cuộn chuột để thay đổi độ phóng trên bản đồ.
  • Có thể phóng to hình ảnh bản đồ mẫu mà bạn tải lên, hoặc đối với bản đồ thực tế, bạn có thể điều chỉnh độ phóng từ lớn để xem toàn bộ bản đồ thế giới, hoặc phóng đại thậm chí đến từng con đường.

Thả ghim

 • Để thêm ghim, bạn lấy ghim ở nút công cụ ở góc phía dưới bên phải, và sau đó bạn có thể thả nó ở bất kỳ nơi nào bạn muốn trên bản đồ.
  • Để thoát khỏi khi đang giữ ghim, nhất nút hủy bỏ bên cạnh nút lấy ghim.
 • Khi bạn đã thả ghim ở đúng vị trí bạn muốn trên bản đồ, bạn sẽ được yêu cầu điền thông tin vào các trường (Tiêu đề, Bài viết liên kết, Thể loại ghim và Mô tả).
  • Ngoài trừ Bài viết liên kết và Mô tả, tất cả các trường còn lại là bắt buộc.
  • Để thêm vào Bài viết liên kết, bạn điền tên bài viết đã có sẵn trên wiki của mình, khi đó nó sẽ lọc ra một danh sách gợi ý để bạn lựa chọn và nhấp vào.
 • Để sửa đổi hoặc xóa ghim, nhấp vào ghim và nhấn nút sửa đổi. Sau đó sẽ mở ra hộp thông tin của ghim. Tới đây bạn có thể thay đổi giữ liệu của bốn trường đã nêu, hoặc nhấn nút xóa ghim.

Nhúng bản đồ

 • Nhấp vào biểu tượng nhúng bản đồ để mở ra hộp chứa mã nhúng cho bản đồ của bạn và có ba kích cỡ tùy chọn. Mã nhúng này có thể sử dụng cho các website ngoài.
 • Để nhúng bản đồ vào bài viết của bạn, nếu bạn sử dụng Soạn thảo trực quan, bạn có thể thêm bản đồ bằng nút "Chèn" trên thực đơn. Ngoài ra, nếu sử dụng mã wiki, bạn hãy sử dụng mã sau đây <imap map-id=MAP# /> và chèn vào nơi bạn muốn, với MAP# là mã số của bản đồ trên địa chỉ URL, ví dụ Đặc_biệt:Bản_đồ/108 hoặc Special:Maps/108 thì sẽ thành <imap map-id=108 />.
Nhung ban do

Xóa bản đồ

Để xóa bản đồ, bạn mở nút 'Thay đổi' bên cạnh tiêu đề của bản đồ đó, nhấp vào "Xóa bản đồ". Bạn có chắc chắn mình muốn xóa bản đồ này không? Có/Không.

Những hoạt động bản đồ

Bạn có thể xem toàn bộ những hoạt động liên quan đến bản đồ trong Đặc biệt:Nhật trình, và trong thanh nhật trình chọn 'Bản đồ'.

Nhat trinh ban do

Câu hỏi, bình luận

Xin đặt những câu hỏi, thắc mắc nếu có đến diễn đàn Bàn thảo luận, hoặc nếu phát hiện lỗi, hoặc có phản hồi, câu hỏi đến các nhân viên Wikia, xin viết vào Đặc biệt:Liên hệ.

Xem thêm

 • Trợ giúp:Tính năng bản đồ - Một tính năng mở rộng của MediaWiki, không phải là Bản đồ Wikia, và có thể được kích hoạt thông qua yêu cầu.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.