FANDOM


Wikia Plants vs. Zombies tiếng Việt
Tên thường Wikia Plants vs. Zombies
Địa chỉ URL vi.plantsvszombies.wikia.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tình trạng Đang hoạt động
Số bài viết Trên 50
Lịch sử
Thành lập 19 tháng 3 năm 2013
Sáng lập viên Bảo Nguyễn
Bảo quản viên
hoạt động
Gà Con Tập Chơi (hành chính viên)
Crayonshinchan0203,
Tit thien tai,
PlantsVsZombies2: It'sAboutTime
Dữ liệu wiki
Số hiệu wiki 705640
Chủ điểm Trò chơi
Thể loại Wikia
Thông tin hữu cơ
Mục đích Một wiki về bách khoa toàn thư ghi lại mọi thứ liên quan đến chương trình Plants vs. Zombies, thuộc thể loại Tower Defense, trò chơi video được phát triển và phát hành bởi PopCap Games, lần đầu tiên phát hành vào ngày 05 tháng 5 năm 2009.
Hộp thư 20px-Email_icon.png viwikia.plantsvszombies@gmail.com
Danh sách thành viên
Hoạt động wikiThống kê

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên