FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia kancolle
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: hikoujou

Tên wiki mà bạn muốn nhận: wikia kancolle

Địa chỉ URL wiki đó: vi.kancolle.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 5.820

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 2 năm

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: 21/11/2016 Yami no Kage

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Hiện tại wiki không còn admin thường xuyên onl do bận việc học hoặc đi làm, mình đang làm Điều phối viên nội dung (Content Moderator) nhưng một số nội dung không được thay đổi trong khi các admin khác rất ít khi quan tâm đến nội dung của wiki

Chào bạn, mình nhận thấy là wiki bạn yêu cầu nhận hiện đang hoạt động rất tích cực nên mình không thể xét duyệt yêu cầu này. Bạn vui lòng tham gia thảo luận với các thành viên khác để cùng cải thiện nội dung wiki. -- Khang (talk) @fandom 10:55, ngày 14 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên