FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia doraemon
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Quốc Vương Marcus

Tên wikia mà bạn muốn nhận: wikia doraemon

Địa chỉ URL wikia đó: w:c:vi.do-re-mon

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1 sửa đổi

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 1 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: không có

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: vì trang này chưa hoàn thiện và còn thiếu nhiều

Chào bạn, bạn chưa đủ điều kiện để nhận wikia, bạn vui lòng đọc kỹ các điều kiện trước khi tạo yêu cầu. Hơn nữa, đã có một Wikia Doraemon khá tích cực đang hoạt động tại w:c:vi.doraemon, bạn có thể tham gia xây dựng wiki. -- Khang (talk) @fandom 15:04, ngày 13 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên