FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Shinken!! tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: RIka Aki

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Shinken!! tiếng Việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.shinken-dmm.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 370

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 2 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên: Jk nakamura. Lần sửa đổi cuối cùng: 12:33, 4 tháng 7, 2015

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi muốn có quyền bảo quản viên để tạo trải nghiệm tốt nhất cho người xem, như sắp xếp các trang wiki hợp lý hơn, thêm menu, chỉnh sửa quyền edit, background... Đồng thời trao quyền cho những người có đóng góp tích cực để cùng xây dựng wiki tốt hơn. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không tìm kiếm và liên lạc được với bảo quản viên đã lập ra wikia, nên mới phải đưa ra yêu cầu xin được cấp quyền. Hy vọng sẽ được xét duyệt.

Chào bạn, các điều kiện để nhận wikia đã đạt, mình đã cấp quyền cho bạn tại wiki. Chúc biên tập vui vẻ! -- Khang (talk) @fandom 15:33, ngày 13 tháng 12 năm 2015 (UTC)