FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Shin cậu bé bút chì
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Phatla259

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Shin cậu bé bút chì

Địa chỉ URL wikia đó: vi.shincaubebutchi.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1 sửa đổi

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: hôm nay

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Sáng lập viên Nguyễn Vũ Duy Khánh,từ ngày 27 tháng 12 năm 2014

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Bảo quản viên tốt hơn

Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ các điều kiện để yêu cầu nhận wiki. Yêu cầu này bị từ chối vì bạn chưa đủ điều kiện. -- Khang (talk) @fandom 11:37, ngày 14 tháng 9 năm 2016 (UTC)