FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Phineas and Ferb Tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Tugiacat666

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Phineas and Ferb Tiếng Việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.phineasandferb.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 629

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 2 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên: Itsukibot. Sửa đổi cuối cùng vào ngày: 17 tháng 9, 2014

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Mình muốn một trải nghiệm tốt hơn cho người xem, như thêm menu, chỉnh sửa quyền edit, background, khóa những trang quan trọng, cần thiết và cho mọi người một cái nhìn tốt hơn về chương trình Phineas and Ferb. Đồng thời mình cũng sẽ trao quyền cho những thành viên có đóng góp tích cực để cùng xây dựng wiki tốt hơn. Mình đã cố gắng nhưng không liên lạc được với bảo quản viên. Xin giúp đỡ.

Chào bạn, chúng tôi cần ít thời gian để xem xét yêu cầu này, trong thời gian đó, bạn chịu khó kiên nhẫn và tiếp tục tích cực xây dựng wiki nha. --Khang (talk) @fandom 07:52, ngày 25 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Chào bạn, các yêu cầu nhận wikia của bạn đã đạt, mình sẽ cấp quyền cho bạn tại wikia. -- Khang (talk) @fandom 11:41, ngày 28 tháng 5 năm 2016 (UTC)