FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Digimon tiếng việt
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Phatla259

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Digimon tiếng việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.digimon.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 4 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Hachi ft Somo

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Có một cái bảo quản viên như vậy

Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ điều kiện yêu cầu nhận wikia. -- Khang (talk) @fandom 15:45, ngày 13 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên