FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Wikia Age of Empires
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Sidney Cowel

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Age of Empires

Địa chỉ URL wikia đó: vi.ageofempirespedia.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 18 sửa đổi

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 1 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Rich Goodman

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết:

Chào bạn, wikia này hiện vẫn còn bảo quản viên hoạt động, bạn vui lòng liên hệ với bảo quản viên để trao đổi. -- Khang (talk) @fandom 03:42, ngày 9 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên