FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Thất kiếm anh hùng Wikia
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Shindou Mia

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Thất kiếm anh hùng Wikia

Địa chỉ URL wiki đó: vi.that-kiem-anh-hung.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 22

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 tuần

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Thành viên:Minhle20002013 có 82 sửa đổi nhưng ngừng hoạt động vào ngày 20 tháng 11 năm 2014

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi sẽ sửa đổi thật nhiều để Wiki này đến gần hơn với người đọc và để mọi người biết rõ hơn về phim hoạt hình hay này.

Chào bạn, mình đã cấp quyền hành chính viên cho bạn tại wiki. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ! -- Khang (talk) @fandom 15:28, ngày 12 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên