FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Thất Kiếm Anh Hùng wiki
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: leonkhang138

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Thất Kiếm Anh Hùng wiki

Địa chỉ URL wiki đó: http://vi.that-kiem-anh-hung.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 50

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: khoảng 4 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Shindou Mia vào 14:34, ngày 12 tháng 1 năm 2017

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi cũng là một fan lớn của bộ phim thất kiếm anh hùng Có kinh nghiệm làm bảo quản viên Là người có trách nhiệm,rất tích cực phát triển wiki Tôi nắm rất rõ các quy tắc trình bày viết wiki Tôi cũng không bị cấm từ bất kì wiki nào Tôi cũng là người rất thân thiện và hòa đồng.

Chào bạn, mình đã cấp quyền cho bạn tại wiki. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ! -- Khang (talk) @fandom 07:35, ngày 2 tháng 4 năm 2017 (UTC)