FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Pretty Cure Vietnam Wikia - Pretty Cure Wiki Tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Spirits Ninja

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Pretty Cure Vietnam Wikia - Pretty Cure Wiki Tiếng Việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.prettycure.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: Trên 2200 sửa đổi, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2016

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 4 tháng. Tức là từ ngày 3/6/2016 đến nay

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên là Hinata-2808. Có 36 sửa đổi. Lần sửa đổi cuối vào ngày 14/2/2015. Ngoài ra, tài khoản này còn không có thông tin. Wikia thông báo là không có bảo quản viên.

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết:

  • Mình là một fan của Wiki mình đang viết.
  • Wiki của mình đang không có bảo quản viên, trong khi một số thành viên mới cần có sự trợ giúp.
  • Mình là thành viên có nhiều sửa đổi nhất so với các Wikian khác. Chiếm 1/3 tổng số sửa đổi của toàn bộ Wikian.
  • Mình hoà đồng, cư xử tốt với các thành viên khác. Đưa ra sự trợ giúp cho họ khi cần thiết và hỏi ý kiến họ trước khi bắt đầu việc tạo hay sửa đổi bài.
  • Mình đã nắm rõ các kĩ năng viết bài của Wikia.
  • Mình nắm rõ ngữ pháp tiếng Việt - Ngôn ngữ của Wikia tôi muốn nhận.
  • Mình không bị cấm ở một Wikia nào khác.
  • Mình đang biên tập nội quy của Wikia trên hồ sơ cá nhân của mình (phần ẩn đi trong mã nguồn, khi mình trở thành bảo quản viên của Wiki, nó sẽ được công khai).
  • Bài viết blog công khai mà mình đã viết để khảo sát ý kiến các thành viên khác tại đây: [1]. Mình đã viết nó vào ngày 2/10/2016.
Mong rằng, đơn của mình sẽ sớm được xét duyệt. Xin cảm ơn.

Spirits Ninja (thảo luận) 01:59, ngày 2 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Chào bạn, mình đã xem qua và thấy là bạn đã đạt đủ các điều kiện để nhận wikia. Tuy nhiên, do wikia mà bạn đang yêu cầu nhận còn khá nhiều thành viên hoạt động tích cực nên theo quy định, bạn cần tạo một bài đăng công khai (có thể là blog, diễn đàn v.v...) và cho những người khác ít thời gian để thảo luận về việc chọn ra một người để được cấp quyền hành chính viên, chủ yếu là nhằm tránh nảy sinh xung đột giữa các thành viên.
Giờ mình sẽ chuyển trạng thái yêu cầu này sang "chờ xét", khi nào bạn đã được sự ủng hộ của cộng đồng thì mình sẽ tiến hành cấp quyền. -- Khang (talk) @fandom 14:16, ngày 11 tháng 8 năm 2016 (UTC)
Mình đã cấp quyền cho bạn tại wiki. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ. -- Khang (talk) @fandom 00:47, ngày 9 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên