FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Pokemon Wiki
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Duc.dien.336

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Pokemon Wiki

Địa chỉ URL wikia đó: vi.pokemon.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 1 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Không có bảo quản viên nào

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tại vì tôi rất yêu thích phim Pokemon và luôn mong được làm bảo quản viên của Pokemon Wiki

Chào bạn, bạn chưa đạt đủ điều kiện để nhận wikia này, bạn vui lòng đọc kỹ các quy tắc nhận wikia. -- Khang (talk) @fandom 14:14, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên