FANDOM


Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: hiepelines

Tên wikia mà bạn muốn nhận: hiepbee

Địa chỉ URL wikia đó: hiepbee.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 9

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?:


Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi muốn đóng góp cho wikia

  • hiep
Chào bạn, có 2 việc bạn cần lưu ý khi muốn nhận wikia:
  1. Đọc kỹ các quy tắc tại đây và xem xét mình đã đủ tiêu chuẩn để nhận wikia chưa.
  2. Cung cấp đúng các thông tin liên quan đến việc nhận wikia (cụ thể ở đây là địa chỉ URL).
Mình sẽ đóng yêu cầu này do bạn chưa đủ tiêu chuẩn nhận wikia và thông tin bạn cung cấp không chính xác. Bạn có thể tạo một yêu cầu khác nếu bạn đã đủ tiêu chuẩn lần sau. Khang Talk 14:31, ngày 20 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên