FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Date a live
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: yoshino hermit

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Date a live

Địa chỉ URL wikia đó: date a live.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 10

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 1 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: yoshino hermit

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Date A Live là một light novel của Nhật Bản được viết bởi Koshi Tachibana và minh họa bởi Tsunako. Bộ phim được phát sóng trên truyền hình từ 6 tháng 4 -22

Phản hồi không chính thức: (Vui lòng đợi phản hồi chính thức từ nhân viên) Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ các quy tắc khi nhận wikia và xin lưu ý bạn nên cung cấp chính xác URL của wikia cũng như các thông tin liên quan để nhân viên có thể xem xét yêu cầu của bạn. Khangtalk 05:39, ngày 18 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên