FANDOM


Yêu cầu nhận wiki Aikatsu Việt Nam Wiki
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Hikawa Fortune

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Aikatsu Việt Nam Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.aikatsu.wikia.com/wiki/Aikatsu_Việt_Nam_Wiki.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 27

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: Khoảng 2 tuần

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng là YoshiiXD vào 9:26 ngày 6 tháng 3 năm 2016

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Mình muốn tu bổ cho Wiki, điều chỉnh vài thứ ở đó cho nó trở thành một Wiki hoàn thiện hơn!

Chào bạn, sửa đổi bài viết lần cuối của bạn tại wiki là vào ngày 7 tháng 4, 2017, ngoài ra, bạn vẫn chưa tạo một trang bài viết nào mới, do đó bạn chưa đủ điều kiện để nhận wiki này. Mình sẽ đóng yêu cầu này, khi bạn đảm bảo đã đủ các điều kiện để nhận wiki, bạn có thể tạo yêu cầu mới. -- Khang (talk) @fandom 14:37, ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên