FANDOM


Yêu cầu nổi bật Wikia Pretty Cure - Fandom Tiếng Việt
Yêu cầu này đang chờ xét.
Ví dụ hình ảnh nổi bật:
Example_InuYasha_Wiki_spotlight.png

Lưu ý hình ảnh của bạn không phải là hình ảnh chữ (không phải là biểu trưng của wiki, không phải là biểu trưng của chủ đề hay chương trình) và nó đủ lớn (300px trở lên), ưu tiên sử dụng tệp tin .png

Spotlight - Wikia Pretty Cure - Fandom Tiếng Việt

Tải hình ảnh nổi bật của bạn tại đây

Sakamoto Haruko (thảo luận) 16:20, ngày 19 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Chào bạn, hiện tại đang có một wiki lớn hơn có cùng chủ đề với wiki của bạn ở địa chỉ http://vi.prettycure.wikia.com và đã yêu cầu tạo nổi bật nên theo quy định, mình không thể duyệt yêu cầu này được. Đọc thêm về quy định tại Yêu cầu nổi bật. -- Khang (talk) @fandom 14:27, ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Mình đã xem xét lại và trao đổi với nhân viên, kết quả là wiki của bạn được phép tạo nổi bật, tuy nhiên, wiki của bạn cần đáp ứng các điều kiện đã đặt ra tại trang Nổi bật thì mình mới có thể tiến hành tạo nổi bật cho bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được chuyển sang trạng thái chờ xét, khi nào wiki của bạn đã đáp ứng thì bạn vui lòng thông báo cho mình tại đây. -- Khang (talk) @fandom 04:42, ngày 25 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên