FANDOM


Yêu cầu nổi bật Wikia Cytus tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.
Ví dụ hình ảnh nổi bật:
Example_InuYasha_Wiki_spotlight.png

Lưu ý hình ảnh của bạn không phải là hình ảnh chữ (không phải là biểu trưng của wiki, không phải là biểu trưng của chủ đề hay chương trình) và nó đủ lớn (300px trở lên), ưu tiên sử dụng tệp tin .png

Nổi bật - Wikia Cytus tiếng Việt

Tải hình ảnh nổi bật của bạn tại đây

  • Wikia Cytus tiếng Việt (bqvtrngcxtl)
  • Đoạn Mô tả:
    • Cytus - thỏa niềm đam mê âm nhạc của bạn
  • Mình muốn mọi người đam mê Cytus trên khắp Việt Nam có thể biết đến trang wikia này và cùng tham gia đóng góp và bàn luận.

Khang (talk to him) 01:38, ngày 27 tháng 3 năm 2015 (UTC)