FANDOM


Yêu cầu nổi bật Wiki Shin-Cậu Bé Bút Chì Wiki
Yêu cầu này đang chờ xét.
Ví dụ hình ảnh nổi bật:
Example_InuYasha_Wiki_spotlight.png

Lưu ý hình ảnh của bạn không phải là hình ảnh chữ (không phải là biểu trưng của wiki, không phải là biểu trưng của chủ đề hay chương trình) và nó đủ lớn (300px trở lên), ưu tiên sử dụng tệp tin .png

Spotlight - Wiki Shin-Cậu Bé Bút Chì Wiki

Tải hình ảnh nổi bật của bạn tại đây

  • Wiki Shin-Cậu Bé Bút Chì Wiki (bqvtrngcxtl)
  • Đoạn Mô tả:
    • Shin siêu quậy luôn động đậy
  • Để wikia của tôi được mọi người biết đến và họ sẽ biết được nguồn thông tin vô tận về Shin - Cậu bé bút chì

Khánh Nguyễn (thảo luận) 10:00, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Chào bạn, wiki của bạn có một số vấn đề cần khắc phục trước khi được tạo nổi bật:

  1. Trước nhất là bạn cần giảm độ trong suốt của nền bài viết để nhiều người dùng khác có thể dễ đọc.
  2. Số lượng bài viết còn ít và nội dung từng bài viết vẫn còn khá sơ sài.
  3. Các bài viết chưa được phân loại.

Ngoài ra, hình ảnh mà bạn cung cấp chưa đúng kích thước yêu cầu, bạn vui lòng xem chi tiết tại Nổi bật. -- Khang (talk) @fandom 14:39, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)