FANDOM


Yêu cầu nổi bật Wiki Harry Potter Việt Nam
Yêu cầu này đang mở.
Ví dụ hình ảnh nổi bật:
Example_InuYasha_Wiki_spotlight.png

Lưu ý hình ảnh của bạn không phải là hình ảnh chữ (không phải là biểu trưng của wiki, không phải là biểu trưng của chủ đề hay chương trình) và nó đủ lớn (300px trở lên), ưu tiên sử dụng tệp tin .png

Spotlight - Wiki Harry Potter Việt Nam

Tải hình ảnh nổi bật của bạn tại đây

  • Wiki Harry Potter Việt Nam (bqvtrngcxtl)
  • Đoạn Mô tả:
    • Mọi mặt về Thế giới Phù thủy Harry Potter!
  • Nếu không nhầm lẫn thì wiki của mình đã có đủ điều kiện để được xét đăng ký
    Ngoài ra, Harry Potter là một chủ đề, một thế giới ngày một lớn mạnh và được củng cố nhờ tác giả J. K. Rowling và các potterhead, nên mình muốn wiki của mình được biết đến rộng rãi và phát triển hơn. Henry Racknap
Mình sẽ tiến hành tạo nổi bật cho bạn, sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. -- Khang (talk) @fandom 14:10, ngày 31 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên