FANDOM


Yêu cầu nổi bật Clannad Wiki Tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.
Ví dụ hình ảnh nổi bật:
Example_InuYasha_Wiki_spotlight.png

Lưu ý hình ảnh của bạn không phải là hình ảnh chữ (không phải là biểu trưng của wiki, không phải là biểu trưng của chủ đề hay chương trình) và nó đủ lớn (300px trở lên), ưu tiên sử dụng tệp tin .png

Spotlight - Clannad Wiki Tiếng Việt

Tải hình ảnh nổi bật của bạn tại đây

  • Clannad Wiki Tiếng Việt (bqvtrngcxtl)
  • Đoạn Mô tả:
    • Phiêu lưu cùng đại gia đình Dango nào!
  • Wiki đang phát triển đúng hướng, với hơn 60 bài viết. Các bài viết quan trọng đã hoàn thiện hết, giờ qua giai đoạn tiếp theo là bổ túc toàn bộ Wiki cho hoàn thiện nữa là xong. Với việc làm nổi bật thì nhiều người sẽ biết đến hơn và vào giúp vì hiện giờ chỉ có tôi và bác Vũ Linh là đóng góp nhiều nhất cho wiki này và đỡ phần vất vả hơn.

Lambdadelta Umineko 07:51, ngày 17 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên