FANDOM


 • Một số lý do cấm thường gặp
  • Phá hoại
  • Thêm thông tin sai lệch
  • Xóa nội dung trang
  • Gửi liên kết spam đến trang web bên ngoài
  • Cho thông tin rác vào trang
  • Có thái độ dọa dẫm/quấy rối
  • Dùng nhiều tài khoản
  • Tên thành viên không được chấp nhận
  • Tạo nhiều trang mới vi phạm bản quyền, bỏ qua thảo luận và cảnh báo
  • Truyền nhiều hình ảnh thiếu nguồn gốc hoặc bản quyền
  • Con rối của thành viên bị cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.