FANDOM

TanDatCIT

biệt danh TanDatCIT

  • Tôi sống tại Hồ Chí Minh
  • Tôi sinh ngày 1 tháng 1
  • Tôi là Men