FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Những lỗi quan trọng đã sửa

  • Thanh danh mục toàn cầu đã cập nhật sẽ không còn che phủ phần trên của một số hộp hội thoại.
  • Tải các hình ảnh bản đồ đôi lúc thất bại trên Internet Explorer 11.
  • Trên một vài danh sách trang đặc biệt, đường kẻ đếm sẽ không còn bị đứt quảng khi số trang vượt qua 999. Cảm ơn các Phát triển viên tình nguyện!.
  • Đặc biệt:Theo dõi đã được sửa chữa vài lỗi, đảm bảo rằng mọi trang có thể được dời bỏ khỏi danh sách một cách dễ dàng. Cảm ơn các Phát triển viên tình nguyện!.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS updates có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn cơ bản Wikia.

Những vấn đề đã biết

  • Một vài thành viên gặp khó khăn khi cố gắng thay đổi hình đại diện của mình.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Rémy@@fandom (tườngemail) 09:57, ngày 9 tháng 10 năm 2014 (UTC)