FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ tư hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Những lỗi quan trọng đã sửa

  • Thư viện ảnh mới đã có thể hiển thị một cách chuẩn xác trong Trình soạn thảo trực quan.
  • Vấn đề về việc những hình ảnh đã được tải lên ở đầu tháng 10 hiển thị liên kết hỏng sẽ được sửa. Lưu ý: Sự sửa đổi này đang hoạt động.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS updates có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn cơ bản Wikia.

  • Những liên kết dấu ghim bản đồ đã được thiết đặt liên kết đến các wikia khác hoặc những trạng web ngoài bằng cách sử dụng đầy đủ địa chỉ URL.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.
Rémy@@fandom (tườngemail) 10:09, ngày 1 tháng 11 năm 2014 (UTC)