FANDOM

Phanmemtheodoidienthoai

biệt danh Lê Minh Nhật

  • Tôi sống tại Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
  • Tôi sinh ngày 12 tháng 2
  • Công việc của tôi là Thám tử tư
  • Tôi là Nam

Thành viên này chưa viết bất kỳ bài blog nào!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên