FANDOM

MtaÄ

biệt danh For help: Message Special:Contact

Nhân viên
 • Tôi sống tại Germany
 • Nghề nghiệp của tôi là Lead Walrus Blog Writer
 • Tôi là a text box next to a colorful avatar image
 • MtaÄ

  Xin chào wiki! Chúng tôi trân trọng thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Cộng đồng Wikia tiếng Việt chính thức trở thành trung tâm hỗ trợ cho mọi thành viên wiki sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt!

  Chúng tôi và các thành viên của mình đã xây dựng một số nền tảng sẵn có để giúp trang wikia cộng đồng này trở thành nguồn dữ liệu hữu ích đối với những người dùng tiếng Việt. Chúng tôi đã địa phương hóa một vài các trang trợ giúp, và bạn có thể xem tại bàn giúp đỡ. Bạn được hoan nghênh giúp chúng tôi hoàn thiện chúng, nếu bạn thích!

  Chúng tôi cũng địa phương hóa những tin tức về sản phẩm mới nhất từ Wikia – hãy xem qua những gì đang diễn ra với Trình soạn thảo trực quan và nghiên cứu tính năng mới nhất có mặt trong Phòng thí nghiệm của chúng tôi, kiểu…

  Chi tiết >