FANDOM

Lưu Nguyệt Hạ Uyên

biệt danh Hạ Uyên

  • Tôi sống tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tôi sinh ngày 13 tháng 9
  • Công việc của tôi là học sinh trung học phổ thông, khoa học xã hội và nhân văn
  • Tôi là một người yêu thích văn học, thi ca, truyện thần tiên và anime. Rất vui được quen biết các bạn.

Thành viên này chưa viết bất kỳ bài blog nào!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên