FANDOM

Lưu Nguyệt Hạ Uyên

biệt danh Hạ Uyên

  • Tôi sống tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tôi sinh ngày tháng 9 13
  • Nghề nghiệp của tôi là học sinh trung học phổ thông, khoa học xã hội và nhân văn
  • Tôi là một người yêu thích văn học, thi ca, truyện thần tiên và anime. Rất vui được quen biết các bạn.