FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Đây sẽ là cập nhật cuối cùng của năm 2015.
Các cập nhật sẽ được tiếp tục từ ngày 7 tháng 1, 2016. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Những sửa lỗi quan trọng

  • Ảnh hiển thị theo thẻ tab trong Hộp thông tin lưu động giờ đã hoạt động khi dùng chế độ xem trước của trình soạn thảo cổ điển.
  • Ảnh hiển thị theo thẻ tab cũng sẽ hoạt động trên giao diện Monobook.
  • CAPTCHA đôi khi không hoạt động trong trình soạn thảo trực quan.
  • Trong một số trường hợp, ảnh trong Hộp thông tin lưu động không được lấy hiển thị cho trang tại một số nơi trên cộng đồng (ví dụ như trên trang thể loại).

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

  • Trình sửa đổi bản mẫu giờ đã chứa liên kết đến công cụ Xem trước Hộp thông tin
  • Những thay đổi của việc phân loại bản mẫu giờ đã hiển thị trên Đặc biệt:Nhật trình.
  • Các trang đổi hướng bản mẫu sẽ không còn xuất hiện trên danh sách Insight "Bản mẫu chưa phân loại" hay trên Đặc biệt:Bản mẫu.
  • Người dùng sẽ thấy trình sửa đổi bản mẫu khi chuyển đổi hộp thông tin.
  • Thẻ title HTML giờ sẽ có một định dạng chuẩn đối với tất cả các wiki.
  • MediaWiki:Talkpageheader, MediaWiki:Chat, MediaWiki:Custom404page-noarticletext-alternative-found, MediaWiki:Edit, MediaWiki:Editnotice, MediaWiki:Editnotice đã được thêm vào danh sách trắng (cho phép sửa đổi).

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Khang (talk) @fandom 02:55, ngày 12 tháng 12 năm 2015 (UTC)