FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Cập nhật: việc phát hành code hôm nay đã bị hủy bỏ. Việc phát hành code sẽ được tiếp tục như thường lệ vào thứ Ba tuần sau.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

  • Chức năng làm nổi cú pháp của trình soạn thảo đang được dùng cho hộp thông tin lưu động sẽ được chuyển sang các trang bản mẫu nhằm mang lại tính nhất quán của trải nghiệm người dùng.
  • Vì lý do hiệu suất, nút phản hồi sẽ bị vô hiệu khi luồng trên Tường tin nhắn đạt 500 phản hồi. Những luồng đã có nếu vượt mức này vẫn sẽ có nút phản hồi nhưng những luồng mới sẽ không.

Những vấn đề đã biết

  • Chúng tôi đang điều tra vấn đề của liên kết neo (ví dụ: "#3") ở các luồng không hoạt động chính xác, bị 'kẹt' ở một số.
  • Bản đồ Wikia thỉnh thoảng không thể truy cập với tin nhắn báo lỗi "the map server can not reached".

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Khang (talk) @fandom 04:01, ngày 18 tháng 10 năm 2015 (UTC)