FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và xin lưu ý rằng chúng tôi thay đổi hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần, do vậy sau đây chỉ là những điểm nổi bật.

Những sửa lỗi quan trọng

  • Chúng tôi đã thực hiện một số tinh chỉnh cho quy trình tải bản dump của cơ sở dữ liệu:
    • Cải thiện chất lượng bản dump đối với những wiki có kích hoạt Semantic MediaWiki.
    • Vì lí do lạm dụng khả năng 'yêu cầu dump' gần đây, lựa chọn này sẽ bị hạn chế, chỉ bảo quản viên có thể sử dụng. Nếu bạn không phải bảo quản viên, vui lòng liên hệ bảo quản viên cục bộ để yêu cầu dump, hoặc liên hệ Hỗ trợ Fandom.
  • Sửa lỗi khiến người dùng không thể tải trang Đặc biệt:Tùy chọn.
  • Lỗi việc cấm IP hoạt động kì quặc sau khi thay đổi sẽ được khắc phục.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

  • Cập nhật logo của công ty cho phù hợp với thương hiệu Fandom.

Những vấn đề đã biết

  • Thống kê WAM của ngày 15 tháng 5 hiện không được hiển thị, lỗi này đã được báo cáo để điều tra.
  • Mục 'Khám phá các wiki mới' phải hiển thị nhiều lựa chọn wiki hơn, lỗi này đang được xem xét.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Khang (talk) @fandom 03:13, ngày 19 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên