FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Fandom. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và xin lưu ý rằng chúng tôi thay đổi hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần, do vậy sau đây chỉ là những điểm nổi bật.

Tính năng mới

  • Mục trên cùng của Trang thành viên giờ sẽ có thêm phần "bio" (tiểu sử) để người dùng có thể thiết lập trong Ứng dụng cộng đồng. Thông tin "bio" này là toàn cầu, nghĩa là không chỉ hiển thị duy nhất tại một cộng đồng hay ứng dụng nào đó. Hiện tại phần này chỉ có thể được sửa đổi thông qua Ứng dụng cộng đồng (chỉ có ở các wiki tiếng Anh).

Những sửa lỗi quan trọng

  • Chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề các Liên kết liên wiki không hoạt động tốt trên giao diện di động.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

  • Ứng dụng Android đã được cập nhật cho phép bảo quản viên và điều phối viên có thể sửa đổi thể loại của các bài đăng Thảo luận mà không phải do họ đăng.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Khang (talk) @fandom 14:08, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (UTC)