FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Những lỗi quan trọng đã sửa

  • Một vấn đề có thể xảy ra là tính năng thành tich không có sẵn trên cộng đồng mới sẽ được khắc phục trong thời gian tới.
  • Một vấn đề về việc xác nhận các địa chỉ email với tên miền cấp cao dài sẽ được khắc phục trong thời gian tới.
  • Người dùng không tham gia đa số email Wikia sẽ nhận thông báo "quên mật khẩu" thêm một lần nữa. Quá trình khắc phục nay đã được hoàn thiện!

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS updates có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn cơ bản Wikia.

  • Yêu cầu nhận đường liên kết sẽ được bổ sung trong Đặc biệt:Tải lên và Đặc biệt:Tải lên nhiều tệp. Xin cảm ơn phần tùy chỉnh của đội tình nguyện viên phát triển!
  • Trên các cộng đồng đã kích hoạt hình thức đăng nhập mới (hiện có trên Trung tâm Công đồng và các cộng động toàn cầu), sự trải nghiệm trên hình thức cũ giờ đã được thay thế cho các điểm truy cập thứ cấp - ví dụ khi thử tải lên một hình ảnh trong lúc biên tập viên đăng xuất. Tính năng này hiện đã được bổ sung.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Kuntaku_Peko @fandom 12:45, ngày 29 tháng 9 năm 2015 (UTC)